Vi ser oss diverre nødt til å avlyse årets Sunnfjord Triatlon som skulle arrangerast 20. juni. Det er vanskeleg for bedrifter å stille som sponsor slik situasjonen er no, og då er det vanskeleg for komiteen å leggje til rette for eit godt arrangement.

Vi håpar de set dykk langsiktige mål, så skal vi arrangere eit framifrå Sunnfjord Triatlon 2021 der vi håpar å sjå deg i aksjon!

Helsing arrangementskomiteen i Tambarskjelvar IL